28 | 05 | 2020

Indflytning

Indflytning i hallen

Hektisk, men spændende start på svømningen ..

(Historisk artikel 1993)

En hektisk, men spændende start på Svømningen (1993)

Det har været en hektisk, men også spændende start for svømmeafdelingen på grund af den overvældende interesse for svømning i Køge Svømmeland.

Der har været en række tekniske problemer i hallen samt tilvænningsproblemer, som forhåbentlig vil blive løst, når hal-personale, instruktører og svømmere har vænnet sig til de nye forhold.

Den første periode må betragtes som en indkøringsperiode, hvor både instruktører og svømmere skal lære omgivelserne at kende. Køge Svømmeland kan ikke sammenlignes med en almindelig svømmehal på grund af en helt anderledes indretning; men den giver til gengæld nogle nye muligheder undervisningsmæssigt, som vore instruktører vil søge at udnytte, når de første erfaringer er høstet.

I den kommende tid vil undervisningen begynde for alvor for at forbedrede den egentlige sæsonstart efter sommerferien, og instruktørerne har planer om forskellige initiativer på de enkelte hold. Skulle medlemmerne have gode ideer, vil vi lytte med interesse. Endvidere skal der ske en omstrukturering af flere hold samt omplacering af flere medlemmer på de respektive hold.

Selv om vi er tålmodige besindige mennesker i Rishøj IF, kan jeg dog ikke undlade at komme med et enkelt hjertesuk:

Adgangskortene og ”kortma - skineriet” har givet de fleste medlemmer adskillige grå hår i hovedet. Der har især ved sæsonstarten været gevaldige køer af medlemmer og publikum på grund af teknikkens svigten. Da medlemmerne i forvejen kun har kort tid til omklædning, går der meget kostbar tid til spilde, ligesom medlemmerne påføres helt unødige ærgelser.

Vi håber meget, at der kun er tale om midlertidige problemer, som ikke på længere sigt vil tage fornøjelsen fra opholdet i svømmehallen. Afdelingen har deltaget i møde med hal inspektøren om de forskellige problemer.

Af interesse for medlemmerne kan oplyses, at omklædningstiden kan forventes forlænget til 20 minutter før undervisning og 25 minutter efter undervisning – for babyhold henholdsvis 30 og 35 minutter.

Med hensyn til brug af saunaen efter kl. 20.30 oplyste hal inspektøren, at det fra politisk side er bestemt, at saunaen kun er for den offentlige svømning, hvorfor den lukker sammen med den offentlige svømning kl. 20.30. Svømmeklubberne agter at henvende sig til politikerne for at indhente den fornødne tilladelse til benyttelse efter kl. 20.30.

Instruktørerne bobler af ideer til den kommende sæson, ligesom det påtænkes at lave sommerarrangementer, hvis der måtte være interesse herfor blandt medlemmerne. I det hele taget hersker der et godt samarbejdsklima blandt instruktørerne, som lover godt for fremtiden.

Som nystartet forening har det været nødvendigt at foretage en række investeringer i forskelligt inventar og andet materiel. Afdelingens sponsor Intersport i Køge har i denne forbindelse været til uvurderlig støtte. Det kan i øvrigt oplyses, at Intersport har mange gode tilbud på svømmerekvisitter og udstyr.

Den 23 og 24 april 1993 har bestyrelsen og instruktører været på kursus i Borrevejle, hvor det lykkedes at få drøftet en lang række forskellige emner og initiativer, som der ikke har været tid til i den hektiske startfase. Kurset forløb i en positiv atmosfære til stor gensidig inspiration for deltagerne.

I betragtning af det store medlemstal synes vi, at starten er forløbet tilfredsstillende. Medlemmerne har taget tingene med godt humør. Der er stadig enkelte ledige pladser på flere af holdene.

Eventuelle interesserede kan henvende sig på afdelingens nye kontor i Køge Svømmeland, Ølby Center 104, 4600 Køge. Der vil altid være nogen til stede mandag og onsdag aften, hvor der er undervisning. Endvidere kan henvendelse ske telefonisk hver mandag eller onsdag mellem kl. 19.00-20.00 på telefon 53 65 00 99.

Login Form