28 | 05 | 2020

Stiftelse

Stiftelse 1992

(Historisk artikel fra 1992)

Stiftende Generalforsamling 1992 

Onsdag d. 22 april 1992 blev der afholdt stiftende generalforsamling i Rishøj IF’s svømmeafdeling.

Formand for Rishøj IF, Frode Klavsen, bød velkommen til de fremmødte, hvorefter Ebbe Skovby blev valgt til dirigent. Dirigenten redegjorde for den fremlagte dagsorden med en enkelt tilføjelse ”fastsættelse af kontingent”.generalforsamling

Formanden for arbejdsgruppen aflagde beretning om arbejdsgruppens arbejde, som de fremmødte havde mulighed for at stille spørgsmål til. Fra beretningen kan kort nævnes:

 • Arbejdsgruppens brug af Stafetten
 • Rishøj sports udsendelser i lokalradioen
 • Brug af lokale aviser til at give informationer til kommende medlemmer
 • Valg af billede til indmeldelsesfolder, der samtidig kan bruges som logo for svømmeafdelingen.
 • Husstandsomdelingen af 6000 stk. indmeldelsesfoldere i Køge Nord.

Den meget store og hurtige tilbagemelding af kommende medlemmer, fik arbejdsgruppen til at nedsætte indmeldelseskontingentet til 25 kr. pr. person. er er blevet afholdt en del møder med kommunen vedr. den nye svømmehal, hvor ønsker om indretning af klublokaler, baderum, undervisningsmaterialer samt andre ting er blevet drøftet.

Herefter en kort beskrivelse af de forhandlinger, der skal føres for at nå frem til timefordeling – holdsammensætning og priser. Til slut blev den fine medlemsindmelding på ca. 500 stk. fremlagt som et bevist behov for en svømmeklub i Køge Nord.

Beretningen blev afsluttet med en tak til arbejdsgruppens medlemmer for godt samarbejde og det gode resultat der er nået på 6 mdr.

Det blev vedtaget at indmeldelseskontingentet fastsættes til 25 kr. pr. person frem til først kommende generalforsamling.

Til bestyrelsen for svømmeafdelingen blev valgt følgende:

 • Formand Knud-Erik Frederiksen.
 • Næstformand Edward Moer
 • Kasserer Bente Rasmussen
 • Sekretær Henrik Lind Jensen
 • Bestyrelsesmedlem Lone Moer
 • Bestyrelsesmedlem Kirsten Nielsen

Under eventuelt blev der besvaret spørgsmål fra forsamlingen. Efter spørgsmålene kunne den nyvalgte formand oplyse, at der i løbet af efteråret og vinteren vil blive forsøgt afholdt et par medlemsmøder, hvor medlemmer og bestyrelse kan hilse på hinanden.

Til slut vil vi opfordre kommende medlemmer, der ikke har tilmeldt sig endnu om at indsende indmeldelseskupon, da det bliver lettere at sammensætte holdene, når vi kender det rigtige medlemstal så tidligt som muligt

Login Form