Velkommen til Rishøj IF Svømmeafdeling

Generalforsamling 2014

Husk Generalforsamling d. 13. marts kl 19:00 i Rishøj-hallen

 

Dagsorden:

 

  1. Formanden byder velkommen
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af stemmetællere
  4. Formandens beretning
  5. Fremlæggelse af revideret regnskab
  6. Indkomne forslag ( skal være formanden skriftligt i hænde senest 3. marts 2014)
  7. Fastlæggelse af kontingent samt budget for 2014.
  8. Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer

Næstformand                     Finn Olsen                          Modtager ikke genvalg

Best. Medlem                     Jesper Ingemann                 Modtager genvalg

Suppleant 1 år                                                                 På valg                               

  1. Eventuelt